Wielki bestiariusz europejski – Julian Wolfreys

Julian WolfreysWielki bestiariusz europejski jest zbiorem w większości niepublikowanych wierszy, które zostały zainspirowane podróżami po Europie, przypatrywaniem się niezwykłościom, specyficznym odmianom języków i idiosynkrazjom rozmaitych kultur regionalnych, z których każda odznacza się niepowtarzalnym wyrazem zbiorowej tożsamości, choć tak różnych, to przecież zanurzonych we wspólnym dziedzictwie. W Wielkim bestiariuszu europejskim przenikają się tradycje estetyczne i filozoficzne, surrealizm, psychoanaliza, fenomenologia oraz dawne tradycje ludowe, które wykraczają poza granice państw, co sprawia, że zbiór ten wypełnia widmowy świat jednostkowych refleksji bowiem w codzienności, w momencie fatycznym, w mgnieniu doksy niezmiennie istnieje ziarno lub zalążek dyskretnego, subtelnie przewrotnego, niekiedy komicznego, czasem zaś przerażającego przebłysku osobliwości, który jest wyrazem tego, co dziwne. Wiersze w niniejszym tomiku mieszczą w sobie kurioza ukryte w powszedniości, przesączając chwile i wydarzenia poprzez świat złożony z postaci i podmiotów ni to ludzkich ni zwierzęcych, noszących znamiona obu tych bytów.

The Grand European Bestiary

Julian Wolfreys

The Grand European Bestiary is a collection of mostly new poems, the inspiration of which comes from travelling in Europe, and observing the quirks, idioms and idiosyncrasies of different regional cultures, each of which have unique expressions of collective selfhood, distinct from, and yet somehow indebted to shared European heritages. Seen through a prism informed by European aesthetic and philosophical traditions, surrealism, psychoanalysis, phenomenology, and older folkloric traditions that traverse national borders, The Grand European Bestiary occupies a shadow world of singular reflections, the motivation being that, within the quotidian, inside the doxical and phatic moment, there is always the seed or kernel of a quiet, gently subversive and  occasionally comic, sometimes terrifying moment of oddity, and, with that, the expression of the bizarre. The poems of this collection embrace the odd within the everyday, and filter such instances and the events that give them context through a world made of figures and subjects not quite human and not quite animal, yet having aspects, features of both.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *