between.pomiędzy

between2013_logo

Międzynarodowy Festiwal Literatury i Teatru between.pomiędzy

between.pomiędzy 2013 jest czwartą edycją międzynarodowego festiwalu poświęconego związkom teatru i literatury, organizowanego od 2010 roku przez Uniwersytet Gdański oraz Urząd Miasta Sopotu, we współpracy m.in. z Teatrem Polskiego Radia, Teatrem Wybrzeże i dwumiesięcznikiem literackim „Topos”. Organizację festiwalu koordynuje Fundacja Sztuki Un Gusto A Miel. Festiwal jest wydarzeniem interdyscyplinarnym o charakterze popularnonaukowym, w którego organizację zaangażowanych jest wiele podmiotów z dziedziny sztuki, kultury i nauki na poziomie lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Centrum festiwalu stanowi międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem wybitnych humanistów z całego świata, a tematyka podczas niej poruszana staje się inspiracją do serii wydarzeń towarzyszących przeznaczonych dla szerokiej publiczności. Są to spektakle, spotkania autorskie, dyskusje, wykłady otwarte, prezentacje filmów i słuchowisk, warsztaty teatralne i literackie. Pomysłodawcami i autorami programu festiwalu są: profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. David Malcolm, dr Tomasz Wiśniewski oraz dr Monika Szuba.

Dotychczasowe dyskusje podczas konferencji naukowych w gronie teatrologów i literaturoznawców z całego świata, które odbyły się w Sopocie w latach ubiegłych, pozwoliły określić rok 1983 jako ważny punkt odniesienia dla tematyki i twórców, wokół których skupia się festiwal, dlatego edycja between.pomiędzy w 2013 roku zostanie zogniskowana na wybranych zjawiskach literackich i teatralnych ostatnich trzydziestu lat. Na wszystkim tym, co wydarzyło się u interesujących organizatorów twórców w roku 1983 i później („since 1983”), a co stanie się punktem wyjścia do dyskusji o tym, jak w tym czasie zmienił się świat, jak zmieniła się literatura, jak teatr. W 1983 roku m.in. przyznano literacką Nagrodę Nobla Wiliamowi Goldingowi, zmarł Miron Białoszewski i Tennessee Williams, powstał teatr Complicite, a Włodzimierz Pawluczuk opublikował książkę Wierszalin. Reportaż o końcu świata.

Więcej informacji o festiwalu: www.back2.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *