Miesiąc: Marzec 2016

Wielki bestiariusz europejski – Julian Wolfreys

Wielki bestiariusz europejski jest zbiorem w większości niepublikowanych wierszy, które zostały zainspirowane podróżami po Europie, przypatrywaniem się niezwykłościom, specyficznym odmianom języków i idiosynkrazjom rozmaitych kultur regionalnych, z których każda odznacza się niepowtarzalnym wyrazem zbiorowej tożsamości, choć tak różnych, to przecież zanurzonych we wspólnym dziedzictwie. W Wielkim bestiariuszu europejskim przenikają się tradycje estetyczne i filozoficzne, surrealizm, […]

Czytaj więcej